Tổng quan Dự án Wyndham Soleil Ánh Dương Đà Nẵng – PPC An Thịnh

  • Tên: Wyndham Soleil Ánh Dương Đà Nẵng
  • Quy mô: 2,2ha
  • Chủ đầu tư: Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng
  • Quản lý và vận hành: Wynham Hotel Group
  • Thiết kế: AEDAS (Anh)
  • Tư vấn và giám sát: ARTELIA (Pháp)
  • Vị trí: 02 Phạm Văn Đồng, p. Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng